เปิดทุกขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์รถมือสองแบบละเอียดยิบ !!

การจัด ไฟแนนซ์ ให้ผ่านไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาไฟแนนซ์หรือเคยยื่นขอไฟแนนซ์แล้วไม่ผ่านหรือผ่านยาก ไม่รู้จะทำอย่างไรเรามีวิธีเตรียมความพร้อมก่อนจัดไฟแนนซ์ ยื่นครั้งเดียวให้ผ่านครั้งเดียวจบ ไม่ต้องเสียเวลา ยื่นหาไฟแนนซ์มากมาย มีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย 

ประวัติการขอจัดไฟแนนซ์

สิ่งแรกที่บริษัทไฟแนนซ์มักสอบถาม คือ เรื่องประวัติการกู้ยืม การขอสินเชื่อ ทั้งประวัติการผ่อนชำระ ประวัติการค้างชำระ ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณมีประวัติเป็นอย่างไร เคยติดเครดิตบูโร ติดแบล็คลิสหรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อนั้นเอง

แนะนำ

หากคุณเคยมีประวัติเสียหรือที่เราเคยได้ยินคุ้นหูว่า ติดแบล็คลิสเรื่องสินเชื่อ อาจเป็นอุปสรรคก้อนใหญ่ที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการอนุมัติหรือผ่านค่อนข้างยาก หากอยากขอสินเชื่อให้ผ่านไว ควรปราศจากประวัติเสียทั้งสิ้น ทั้งเรื่องการติดค้างชำระ เรื่องติดเครดิตต่างๆ หากมีประวัติการชำระดี การอนุมัติก็ถือเป็นเรื่องง่ายแน่นอน แต่ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

อาชีพ

อาชีพถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ซึ่งหลักๆมี 3 อาชีพที่ส่วนใหญ่บริษัทไฟแนนซ์ให้ผ่าน ได้แก่ 1. พนักงานบริษัท 2. รัฐวิสาหกิจ 3. ข้าราชการ แต่บางบริษัทมักปฎิเสธข้าราชการทหาร ตำรวจ ทนาย แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 อาชีพนี้คิดเกณฑ์การอนุมัติได้ง่ายเพราะในแต่ละเดือนจะได้รับเงินตายตัว มีสลิปเงินเดือนที่ชัดเจนจึงตรวจสอบและอนุมัติผลได้ง่ายนั้นเอง ส่วนอาชีพที่เงินเดือนไม่ตายตัว เช่น พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร รับจ้างทั่วไป บริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะพิจารณาเป็นบางกรณีไป ซึ่งอาจตรวจเช็คจากบัญชีออมเงินหรือความเคลื่อนไหวทางการผ่านบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆพิจารณา

แนะนำ

อาชีพทุกอาชีพสามารถขอสินเชื่อได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละเงื่อนไขของบริษัทจะกำหนดไว้ หากอยากผ่านการอนุมัติง่ายๆ เร็วทันใจ ต้องมีสลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน นั้นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องทำงานในสถานที่ทำงานนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6-12 เดือนเช่นกัน หรือบางบริษัทต้องการมากกว่านั้น หากไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถนำสมุดบัญชีเพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางการเงิน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6-10 เดือน หรือตรวจสอบทรัพย์สินอื่นๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์นั้นๆ พิจารณา

ภาระค่าใช้จ่าย

สิ่งสำคัญเมื่อบริษัทไฟแนนซ์ทราบถึงที่มาของรายได้แล้ว จำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดภาระค่าใช้จ่ายที่คุณมีด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่มักสอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็นภาระในการผ่อนจ่ายสิ่งต่างๆ เพราะสามารถบ่งบอกว่ารายได้ที่คุณมีหากหักลบภาระต่างๆแล้ว คูณจะบริหารเงินและยังคงสามารถชำระกับทางบริษัทไฟแนนซ์ได้นั้นเอง

แนะนำ

คุณควรมีภาระในการใช้จ่ายไม่เกิน 60-70% ของรายได้ หรือหากคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วต้องพอชำระค่างวดต่อเดือนของบริษัทสินเชื่อให้ได้ประมาณ 2 งวด จึงจะมีโอกาสผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น

รถ
รถและเล่มทะเบียน คือ ทรัพย์สินสำคัญในการจัดไฟแนนซ์ของเรา เพราะบริษัทไฟแนนซ์จะต้องนำรถมาตรวจสอบสภาพ และดูประวัติของรถผ่านเล่มทะเบียนรถ ทั้งเรื่องการจดทะเบียน เจ้าของกรรมสิทธื์ เลขตัวถัง เลขเครื่อง (ซึ่งต้องตรงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขเครื่อง ต้องมีแจ้งในเล่มทะเบียน) เป็นต้น ทั้งหมดนี้บริษัทไฟแนนซ์จะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบ พร้อมกับประเมินราคา ซึ่งราคานั้นจะได้ต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ขึ้นอยู่กับสภาพรถ เอกสารตามความเป็นจริงของรถคันนั้นๆ

แนะนำ

ในกรณีจัดไฟแนนซ์รถหรือรถแลกเงิน คุณควรมีความพร้อมในเรื่องการโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อของคุณเอง(ผู้ขอสินเชื่อ) ซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของรถที่ถือกรรมสิทธิ์ตัวรถที่ต้องการกู้ และง่ายต่อการผ่านอนุมัติสินเชื่อ
ในกรณีย้ายไฟแนนซ์ เราจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขของบริษัทที่เราจะย้ายไป ว่าระยะในการผ่อนชำระของเราสามารถทำการย้ายไฟแนนซ์ได้หรือไม่ รวมไปถึงการเตรียมเอกสาร เช่น สำเนาทะเบียนรถ สัญญาการขอสินเชื่อที่เก่า เป็นต้น
ในกรณีรถซื้อขาย จำเป็นต้องมีข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้เรียบร้อยจึงจะสามารถผ่านการอนุมัติได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

บุลคล
ความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาถือเป็นสิ่งสำคัญ เช่น บริษัทไฟแนนซ์อาจจะติดต่อไปยังฝ่ายบุคคลของบริษัทที่คุณทำงานอยู่ เพื่อยืนยันว่าคุณมีอาชีพที่มั่นคงจริง รวมถึงการเยี่ยมบ้านคุณ เพื่อยืนยันว่าคุณมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจริง ไม่ย้ายที่อยู่บ่อยๆ มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องยิ่งเป็นผลดีต่อการอนุมัติหรือบางกรณีจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน ซึ่งต้องเป็นบุคคลในพื้นที่นั้นๆด้วย

แนะนำ

การให้ข้อมูลที่แท้จริงกับบริษัทไฟแนนซ์จะส่งผลให้อนุมัติง่ายขึ้นได้ ทั้งความถูกต้องของตัวเอกสารต่างๆ ข้อมูลสถานที่ทำงาน ข้อมูลที่อยู่อาศัย ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล หากมีข้อมูลชัดเจนการอนุมัติก็ง่ายขึ้นเช่นกัน

เอกสารการจัดไฟแนนซ์รถมือสอง

1. พนักงานประจำ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– บุ๊คแบงค์หรือสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
– สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน

2. เจ้าของกิจการ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– บุ๊คแบงค์หรือสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
– ทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนนิติบุคคล
– บิลซื้อ-ขาย
– สัญญาเช่า (ถ้ามี)
– รูปถ่ายกิจการ สต๊อกของ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

3.อาชีพอิสระรับเงินสด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– บุ๊คแบงค์หรือสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
– ทวิ50 (ถ้ามี)
– สัญญาว่าจ้าง
– เอกสารรับรองรายได้
– ผลงานในอาชีพที่ทำ

4.พ่อค้าแม่ค้า แผงลอย หรือขายออนไลน์

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– บุ๊คแบงค์หรือสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
– รูปถ่ายร้านค้า รูปถ่ายหน้าร้าน
– ขายของออนไลน์ถ่ายรูปสต๊อคของ
– ใบเสร็จซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบ

สำหรับวิธีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในข้อมูลการจัดไฟแนนซ์ การขออนุมัติต่างๆต้องขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นเป็นผู้พิจารณา