ขอบคุณลูกค้า เดือน ตุลาคม 2562

Update 2020-04-16
สำหรับเดือน ตุลาคม 2562 ทีมงาน Nattcars Auto Sale ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ไว้วางใจออกรถกับ Nattcars Auto Sale ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขกับรถคันใหม่ครับ
ถ้าเราทีมงานดูแลลูกค้าท่านใดขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยนะครับ